Лични данни

Защита на данни


1. Holders s.r.o., със седалище в Brnenska 4062/3a, 69505 Hodonin, ID no. 05381801, ДДС No. CZ05381801, регистрирано в Окръжния съд в Бърно, отделение C, вписване 95030. (наричано по-долу „Продавач“ или „Съобщение“), обработено в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение за обработването на лични данни и за свободното движение на данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричана по-долу „Регламентът“) следните лични данни:

 • Име, фамилия
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер
 • Адрес/Начална страница

 

2. Горепосочените лични данни трябва да се обработват за обработка на поръчки и друго изпълнение на договор, ако между вас и продавача е сключен договор за покупка. Такова обработване на лични данни е разрешено съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Регламента - обработването е необходимо за изпълнение на договора.

Продавачът обработва тези данни и с цел записване на договора и с цел бъдещо упражняване и защита на правата и задълженията на страните по договора.

Съхраняването и обработването на лични данни за горепосочената цел се извършва за период от 15 години след приключване на последната част от договорната услуга, освен ако друга правна разпоредба не изисква съхраняване на договорните документи за по-дълъг период. Такова обработване е възможно въз основа на член 6, параграф 1, букви в) и е) от Регламента - обработването е необходимо за спазване на правно задължение и за защита на законните интереси на администратора.


3. Съобщения и други търговски съобщения могат да се изпращат до имейл адреса или телефонния номер на Купувача; Тази процедура е разрешена в съответствие с раздел 7, параграф 3 от Закон № 480/2004 Coll. относно услугите на информационното общество, освен ако купувачът откаже. Можете да се отпишете от тези съобщения по всяко време по всякакъв начин - например чрез изпращане на имейл или щракване върху връзка в търговско съобщение.

 

4. Обработката на лични данни се извършва от Holders s.r.o., т.е. администратора на данни. Личните данни се обработват и за този притежател от следните обработващи:

a) Česká pošta (Чешка поща), s. p., идентификационен номер: 47114983, регистриран офис в Прага 1, Politických vězňů 909/4, пощенски код 22599;

б) Доставчик на платформа за чат Smartsupp. com, s.r.o., Ид. номер: 03668681, седалище: Milady Horákové 13, 602 00 Бърно;

в) Доставчик на аналитични инструменти Smartlook. com, s.r.o., Šumavská 524/31, 602 00 Бърно, Република Чехия, ДДС: CZ09508830

г) Доставчик на инструмента за комуникация с клиенти SupportBox. r.o., Brozany 136, Staré Hradiště 533 52, Ид. номер: 27480381, ДДС: CZ27480381

д) Доставчикът на платежния портал ComGate, управляван от ComGate Payments, a. s., Ид. номер: 27924505, със седалище в Прага Марина Офис Център, Jankovcova 1596/14a, 170 00 Прага

е) Доставчик на транспортни услуги PPL CZ s. r.o., ID номер: 25194798, със седалище K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany

ж) Доставчик на услуги Heureka, управляван от Heureka Shopping s. r.o., Ид. номер 02387727, регистриран офис Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

з) Услугата Seznam Sklik се предоставя от Seznam. cz, a.s., със седалище: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, пощенски код: 15000, Ид. номер: 26168685, регистрирано в Търговския регистър към Градския съд в Прага, секция B, вписване 6493

и) Основни с. r.o., със седалище Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, Ид. номер: 28408306, регистрирано в Градския съд в Прага, отдел C, файл 139387

й) Директно разпространение на колети CZ, s.r. o. o., Ид. номер: 61329266, със седалище в Říčany u Prahy, Modletice 135, пощенски код 251 01

к) Geis CZ's. r.o., палетен транспорт, превоз на превозни средства, логистика, опаковане, Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, област Rokycany, ДДС №: CZ44567359, Ид. номер: 44567359

л) 123Куриер, с.р. о. Ид. номер: 46598863 със седалище в Tomanoczyho 378 027 43 Nizná

м) RSC Logistics, логистично дружество, Masarykovo nábřeží 2018/10, 120 00 Praha 2 - Nové Město, Ид. номер: 48151556, ДДС №: CZ48151556

н) Счетоводна служба Ing. Bc. Gabriela Lagová, Národní třída 1754/96, 695 01, Hodonín, Ид. номер: 66625882

o) Одиторска компания Eurofiscalis s.r.o. Husova 11, České Budějovice, 370 01, Ид. номер: 06758592

п) Група Еврика а. s., ID номер: 078 22 774 Операторът на услугата Seznam Zboží.cz е търговската компания Seznam.cz, a.s., Ид. номер: 26168685, ДДС №: CZ26168685, със седалище Radlická 3294/10, Praha 5, пощенска код 150 00

р) Google (Условия за обработка на данни за реклами)

с) Google Analytics и Google Ads (изменение относно обработката на данни)

т) Facebook (политика за данните)

у) Gdrive (обработка на данни и условия за сигурност (клиенти), обработка на данни и условия за сигурност (партньори))

ф) Hotjar (споразумение за обработка на данни с Hotjar)

х) MailChimp (Споразумение за обработка на данни MailChimp)

ц) OptiMonk International Zrt. , 4028 Дебрецен, Kassai út 129, ДДС номер: 26335498-2-09 (Политика за поверителност)

ч) Microsoft - Bing Ads (Декларация за поверителност)

ш) OpenNode Payment Gateway (Декларация за поверителност)

 

Личните данни могат да бъдат прехвърляни в трети страни извън ЕС.5. Съобщението не посочва никого. Лицето няма упълномощен представител. С администратора може да се свържете на bg@haltimo.com6. Администраторът, като оператор на уебсайта https://haltimo.com/bg, използва бисквитки на този уебсайт за следните цели:


§ Измерване на трафика на уебсайта и събиране на статистика за трафика на уебсайта и поведението на посетителите;

§таргетиране на реклами;

§ Настройка на дисплея на уебсайта https:/haltimo.com/bg;

§Основни функции на уебсайта.

Събирането на бисквитки за горепосочените цели може да се счита за обработка на лични данни. Такова обработване е възможно въз основа на легитимно основание - законен интерес на администратора - и е разрешено от член 6, параграф 1, буква е) от Регламента.


Уебсайтът може да се използва и в режим, който не позволява събиране на данни за поведението на посетителите на уебсайта - този режим може да бъде зададен в настройките на браузъра или има опция за отказ от такова събиране на база на легитимния интерес на уебсайта да възрази пред администратора в съответствие с член 21 от Регламента, наличен в долната част на уебсайта. Вашето възражение ще бъде разгледано незабавно. Бисквитките, които са необходими за функционирането на уебсайта, се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за функционирането на уебсайта.


Ако посетителят възрази срещу обработването на технически бисквитки, необходими за функционирането на уебсайта, в този случай не може да се гарантира пълната функционалност и съвместимост на уебсайта.


Бисквитките, събрани с цел измерване на трафика на уебсайта и съставяне на статистика за трафика на посетителите и поведението на уебсайта, се разглеждат в обобщена форма и в анонимна форма, която не позволява идентифициране на физическо лице.


Събраните бисквитки се обработват от други процесори:

§Доставчикът на Google Analytics, Google Ads и Google Search Console, управляван от Google Inc., базиран на 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ;


§Hotjar (споразумение за обработка на данни с Hotjar)


§MailChimp (Споразумение за обработка на данни MailChimp)


§Оператор на услугата Seznam Sklik е фирма Seznam. cz, a.s., със седалище: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, пощенски код: 15000, идентификационен номер: 26168685, регистрирано в Търговския регистър към Градския съд в Прага, секция B, вписване 6493


§Доставчик на аналитични инструменти Smartlook. com, s.r.o., Šumavská 524/31, 602 00 Бърно, Република Чехия, ДДС: CZ09508830


§Facebook (политика за данни)


§Microsoft - Bing Ads (Декларация за поверителност)


§OptiMonk International Zrt., 4028 Дебрецен, Kassai út 129, ДДС номер: 26335498-2-09 (Политика за поверителност)

 

7. Моля, имайте предвид, че съгласно Регламента имате право:

 • Да спрете да получавате търговски съобщения по всяко време,
 • Възражение срещу обработване въз основа на легитимен интерес на администратора,
 • Поискайте информация какви лични данни обработваме за вас,
 • Поискайте достъп до тези данни от нас и ги актуализирайте или коригирайте, или поискайте ограничения върху обработката,
 • Ако поискате от нас да изтрием тези лични данни, ние ще ги изтрием, освен ако това противоречи на приложимото законодателство или законните интереси на лицето, отговорно за обработката,
 • Относно преносимостта на данните, ако автоматизираната обработка се основава на съгласие или за изпълнение на договор,
 • Поискайте копие от обработваните лични данни,
 • На ефективна съдебна защита, ако считате, че правата Ви по Регламента са били нарушени в резултат на обработване на личните Ви данни в нарушение на настоящия Регламент,
 • Подадете жалба до Службата за защита на личните данни.

Имате ли нужда от помощ?

Ние ще Ви посъветваме

До помощния център

bg@haltimo.com