Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

1. Společnost Holders s.r.o., se sídlem Brněnská 4062/3a, 69505 Hodonín, IČ 05381801, DIČ CZ05381801 zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 95030. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

-    jméno, příjmení

-    e-mailovou adresu

-    telefonní číslo

-    adresu/sídlo

 

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 15 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Holders s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a) Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599;

b) Poskytovatel chatovací platformy Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno;

c) Poskytovatel analytického nástroje Smartlook.com, s.r.o., Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Czech Republic, IČ: 09508830, DIČ: CZ 09508830

d) Poskytovatel nástroje pro komunikaci se zákazníkem SupportBox s.r.o., Brozany 136, Staré Hradiště 533 52, IČ: 27480381, DIČ: CZ27480381

e) Poskytovatel platební brány ComGate, provozované společností , ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505, sídlem Prague Marina Office Center, Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha

f)  Poskytovatel přepravní služby PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany

g) Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., IČ 02387727, sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

h) Provozovatelem služby Seznam Sklik je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493

i)  Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139387

j)  Společnost Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Identifikační číslo 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01

k) Geis CZ s.r.o., Paletové přepravy, Celovozová přeprava, Logistika, Obaly, Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany, DIČ: CZ44567359, IČO: 44567359

l)  123Kurier, s. r. o. IČO  46598863 so sídlom Tomanoczyho 378 027 43 Nižná

m)   RSC Logistics, logistické družstvo, Masarykovo nábřeží 2018/10, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČO: 48151556, DIČ: CZ48151556

n) Účetní kancelář Ing. Bc. Gabriela Lagová, Národní třída 1754/96, 695 01, Hodonín, IČ: 66625882

o) Účetní firma Eurofiscalis s.r.o. Husova 11, České Budějovice, 370 01, IČ: 06758592

p) Společnost Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774 Provozovatelem služby Seznam Zboží.cz je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00

q) Google (Ads Data Processing Terms)

r)  Google Analytics a Google Ads  (Data Processing Amendment)

s) Facebook (Data Policy)

t)  Gdrive (Data Processing and Security Terms (Customers), Data Processing and Security Terms (Partners))

u) Hotjar (Hotjar Data Processing Agreement)

v) MailChimp (MailChimp Data Processing Agreement)

w) OptiMonk International Zrt., 4028 Debrecen, Kassai út 129, VAT No.: 26335498-2-09 (Privacy policy)

x) Microsoft – Bing Ads (Zásady ochrany osobních údajů)

y) Platební brána OpenNode (Privacy policy)

 

Osobní údaje mohou být předány do třetích zemí mimo EU.

 

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese cz@haltimo.com

 

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky https://www.haltimo.com/cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

§  měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

§  cílení reklamy;

§  přizpůsobení zobrazení webových stránek https://www.haltimo.com/cz;

§  základní funkčnosti webových stránek.

 

-    Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

-    Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

-    Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

-    Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 

 

-    Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 

§  Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Ads a Google Serach Console, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

§  Hotjar (Hotjar Data Processing Agreement)

§  MailChimp (MailChimp Data Processing Agreement)

§  Provozovatelem služby Seznam Sklik je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493

§  Poskytovatel analytického nástroje Smartlook.com, s.r.o., Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Czech Republic, IČ: 09508830, DIČ: CZ 09508830

§  Facebook (Data Policy)

§  Microsoft – Bing Ads (Zásady ochrany osobních údajů)

§  OptiMonk International Zrt., 4028 Debrecen, Kassai út 129, VAT No.: 26335498-2-09 (Privacy policy)

 

 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-    zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

-    vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

-    na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

-    požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-    na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nevíte si rady?

My vám poradíme

cz@haltimo.com
+420 778 757 552