Osebni podatki

Varstvo osebnih podatkov 

1. Holders s.r.o., s sedežem na Brněnská 4062/3a, 69505 Hodonín, Češka republika, ID št. 05381801, DDV  št. CZ05381801, vpisana pri okrožnem sodišču v Brnu, oddelek C, vložek 95030. "prodajalec" ali "upravljavec") obdeluje naslednje osebne podatke v smislu Uredbe  (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi  osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive  95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu: Uredba): - ime, priimek 

- e-poštni naslov 

- telefonska številka 

- naslov/sedež 

2. Omenjene osebne podatke je treba obdelati za obdelavo naročila in drugo pogodbeno  izpolnitev, če je med vami in prodajalcem sklenjena kupoprodajna pogodba. Takšno  obdelavo osebnih podatkov dovoljuje člen 6(1)(b) Uredbe - obdelava je potrebna za  izpolnitev pogodbe. 

Prodajalec te podatke obdeluje tudi za namene evidentiranja pogodbe ter za namene  morebitnega prihodnjega uveljavljanja in obrambe pravic in obveznosti strank. 

Hramba in obdelava osebnih podatkov za zgoraj navedeni namen traja 15 let od zaključka  zadnjega dela izpolnjevanja pogodbe, razen če drug pravni predpis zahteva daljše obdobje  hrambe pogodbene dokumentacije. Takšna obdelava je mogoča na podlagi člena 6(1)(c) in  (f) Uredbe - obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti in za namene zakonitih  interesov upravljavca. 

3. Novice in druga komercialna sporočila se lahko pošiljajo na elektronski naslov ali  telefonsko številko kupca, ta postopek dovoljuje tretji odstavek 7. člena Zakona o  storitvah informacijske družbe št. 480/2004 Z. z., razen če ga kupec zavrne. Na ta  sporočila se je mogoče kadar koli odjaviti na kakršen koli način, na primer s pošiljanjem  elektronskega sporočila ali s klikom na povezavo v komercialnem sporočilu. 

4. Obdelavo osebnih podatkov izvaja družba Holders s.r.o., tj. upravljavec podatkov.  Osebne podatke za tega upravljavca obdelujejo tudi obdelovalci: 

a) Češka pošta, s. p., matična številka: 47114983, s sedežem v Pragi 1, Politických  vězňů 909/4, poštna številka 22599; 

b) Ponudnik klepetalne platforme Smartsupp.com, s.r.o., ID: 03668681, sedež Milady  Horákové 13, 602 00 Brno; 

c) Ponudnik analitičnega orodja Smartlook.com, s.r.o., Šumavská 524/31, 602 00  Brno, Češka republika, ID: 09508830, DDV: CZ 09508830 

d) Ponudnik orodij za komunikacijo s strankami SupportBox s.r.o., Brozany 136, Staré Hradiště 533 52, ID: 27480381, DDV: CZ27480381 

e) Ponudnik plačilnega prehoda ComGate, ki ga upravlja , ComGate Payments,  a.s., ID: 27924505, sedež Prague Marina Office Center, Jankovcova 1596/14a,  170 00 Praga 

f) Ponudnik prevoznih storitev PPL CZ s.r.o., ID št.: 25194798, s sedežem na  naslovu K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany 

g) Ponudnik storitve Heureka, ki jo upravlja družba Heureka Shopping s.r.o., ID  02387727, s sedežem na naslovu Karolinská 650/1, 186 00, Praga 8-Karlín h) Upravljavec storitve Seznam Sklik je podjetje Seznam.cz, a.s., s sedežem v  Sloveniji: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, poštna številka: 15000,  matična številka: 26168685, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno  sodišče v Pragi, oddelek B, vložek 6493 

i) Zásilkovna s.r.o., s sedežem na Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praga  9, ID št.: 28408306, vpisana pri Mestnem sodišču v Pragi, oddelek C,  vložek 139387 

j) Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., identifikacijska številka 61329266, s  sedežem na naslovu Říčany u Prahy, Modletice 135, poštna številka 251 01 k) Geis CZ s.r.o., Transport palet, Transport s polnimi vozili, Logistika, Pakiranje,  Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okrožje Rokycany, DDV: CZ44567359, ID št.:  44567359 

l) 123Kurier, s. r. o. IČO 46598863 s sedežem Tomanoczyho 378 027 43 Nižná m) RSC Logistics, logistična zadruga, Masarykovo nábřeží 2018/10, 120 00 Praha 2 - Nové Město, matična številka: 48151556, številka DDV: CZ48151556 n) Računovodstvo Ing. Bc. Gabriela Lagová, Národní třída 1754/96, 695 01, Hodonín, ID: 66625882 

o) Računovodsko podjetje Eurofiscalis s.r.o. Husova 11, České Budějovice, 370 01, ID:  06758592 

p) Družba Heureka Group a.s., ID št.: 078 22 774 Upravljavec storitve Seznam Zboží.cz  je poslovna družba Seznam.cz, a.s., ID št.: 26168685, DDV št.: CZ26168685, s  sedežem na Radlická 3294/10, Praga 5, poštna številka 150 00.

q) Google (pogoji obdelave podatkov za oglase)

r) Google Analytics in Google Ads (sprememba o obdelavi podatkov) s) Facebook (pravilnik o podatkih

t) Gdrive (pogoji obdelave in varovanja podatkov (stranke), pogoji obdelave in  varovanja podatkov (partnerji)) 

u) Hotjar (pogodba o obdelavi podatkov Hotjar

v) MailChimp (pogodba o obdelavi podatkov MailChimp

w) OptiMonk International Zrt., 4028 Debrecen, Kassai út 129, št. DDV:  26335498-2-09 (Politika zasebnosti

x) Microsoft - Oglasi Bing (pravilnik o zasebnosti

y) Vrata za plačevanje OpenNode (pravilnik o zasebnosti

Osebni podatki se lahko prenesejo v tretje države zunaj EU. 

5. Skrbnik nima osebe, ki se imenuje skrbnik. Upravitelja lahko kontaktirate po elektronski  pošti na naslovu si@haltimo.com. 

6. Upravljavec podatkov kot upravljavec spletnega mesta https://www.haltimo.com/si uporablja piškotke na tem spletnem mestu za naslednje namene: 

§ merjenje prometa na spletnem mestu in ustvarjanje statističnih podatkov o  prometu na spletnem mestu in vedenju obiskovalcev; 

§ ciljno usmerjanje oglaševanja; 

§ prilagajanje prikaza spletnega mesta https://www.haltimo.com/si; 

§ Osnovna funkcionalnost spletnega mesta. 

- Zbiranje piškotkov za zgoraj navedene namene se lahko šteje za obdelavo  osebnih podatkov. Takšna obdelava je mogoča na podlagi zakonitega razloga - zakonitega interesa upravljavca - in jo dovoljuje člen 6(1)(f) Uredbe. 

- Spletno mesto je mogoče uporabljati tudi v načinu, ki ne omogoča zbiranja  podatkov o vedenju obiskovalcev spletnega mesta - ta način je mogoče nastaviti  v nastavitvah brskalnika ali pa je mogoče takšnemu zbiranju ugovarjati na podlagi  zakonitega interesa upravljavca v skladu s členom 21 Uredbe, ki je na voljo na  dnu spletnega mesta. Vaš ugovor bo nemudoma obravnavan. Piškotki

ki so potrebni za delovanje spletnega mesta, bodo shranjeni le za čas, ki je nujno  potreben za delovanje spletnega mesta.

- Če obiskovalec nasprotuje obdelavi tehničnih piškotkov, ki so potrebni za delovanje  spletnega mesta, v tem primeru ni mogoče zagotoviti popolne funkcionalnosti in  združljivosti spletnega mesta. 

- Piškotki, ki se zbirajo z namenom merjenja prometa na spletnem mestu in  ustvarjanja statističnih podatkov o prometu in obnašanju obiskovalcev na  spletnem mestu, se obravnavajo v zbirni in anonimni obliki, ki ne omogoča  identifikacije posameznika. 

- Zbrane piškotke obdelujejo drugi obdelovalci: 

§ Ponudnik storitev Google Analytics, Google Ads in Google Serach Console,  ki jih upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,  CA 94043, ZDA; 

§ Hotjar (pogodba o obdelavi podatkov Hotjar

§ MailChimp (Sporazum o obdelavi podatkov MailChimp

§ Upravljavec storitve Seznam Sklik je družba Seznam.cz, a.s., s sedežem:  Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, poštna številka: 15000, matična  številka: 26168685, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno  sodišče v Pragi, oddelek B, vložek 6493 

§ Ponudnik analitičnega orodja Smartlook.com, s.r.o., Šumavská 524/31, 602  00 Brno, Češka republika, ID: 09508830, DDV: CZ 09508830 

§ Facebook (pravilnik o podatkih

§ Microsoft - Oglasi Bing (pravilnik o zasebnosti

§ OptiMonk International Zrt., 4028 Debrecen, Kassai út 129, št. DDV:  26335498-2-09 (politika zasebnosti

7. Upoštevajte, da imate v skladu z Uredbo pravico do: 

- kadar koli prekličete pošiljanje komercialnih sporočil, 

- ugovarjati obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, - od nas zahtevati informacije o tem, katere osebne podatke o vas obdelujemo, 

- zahtevati dostop do teh podatkov in jih posodobiti ali popraviti ali zahtevati  omejitev obdelave, 

- od nas zahtevate, da izbrišemo te osebne podatke, jih bomo izbrisali, razen če je  to v nasprotju z veljavno zakonodajo ali zakonitimi interesi upravljavca, 

- prenosljivost podatkov v primeru avtomatizirane obdelave na podlagi privolitve ali  za izvajanje pogodbe, 

- zahtevati kopijo obdelanih osebnih podatkov, 

- do učinkovitega sodnega varstva, če menite, da so bile vaše pravice iz te uredbe  kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov v nasprotju s to uredbo, 

- vložiti pritožbo pri uradu za varstvo osebnih podatkov.Potrebujete pomoč?

Z veseljem vam bomo svetovali

Obišči posvetovalnico

si@haltimo.com